Santé (Code: Santé)

Gemiddeld cijfer:

Enkel afhaling en betaling op ons adres is mogelijk.

Prijzen voor pootgoed zijn dagprijzen en afhankelijk van maat en categorie.
Pootgoed wordt niet verzonden.

 

Morphologische kenmerken

Plant

 • laag tot middelmatig, tussentype loof structuur
 • stengels met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring
 • midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, open bladsilhouet
 • weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad

Knollen

 • ovaal tot rondovaal
 • gele, gladde schil
 • lichtgeel vlees
 • tamelijk vlakogig

Lichtkiem

 • klein tot midden groot, ei-vormig, lichte anthocyaan verkleuring en niet of zeer zwak behaard aan basis
 • kiemtop klein met lichte tot zeer lichte anthocyaan verkleuring
 • weinig wortelpuntjes
Eigenschap
Kleur: Geel
Aardappelen
Stamboom: SVP Y 66-13-636 x SVP AM 66-42
Vroegrijpheid: 7: middenvroeg, 6: middenvroeg tot middenlaat
Kiemrust: 6: middenlang tot lang
Loofontwikkeling: 7: vrij goed
Schilkleur: g: geel
Vleeskleur: 6: lichtgeel
Knolvorm: ro: rondovaal, o: ovaal
Vlakheid van ogen: 7: tamelijk vlakogig
Grootte van de knollen: 7: groot
Opbrengst (rijp geoogst): 8: hoog
Drogestofgehalte: 7: goed, 6: matig
Kooktype: B: redelijk vastkokend
Geschikt voor: v: verse consumptie
Resistentie bladrolvirus: 7: redelijk resistent
Resistentie virus A: r: resistent
Resistentie virus X: r: resistent
Resistentie virus Yn: 9: zeer goede resistentie
Resistentie phytophthora (blad): 6: matig resistent, 5: tamelijk vatbaar
Resistentie phytophthora (knol): 7: redelijk resistent
Wratziekte (fysio 1): o: resistent
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro1 pathotype 1 van Globodera rostochiensis : 9: zeer goede resistentie
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro2,3 pathotype 2,3 van Globodera rostochiensis : 7: redelijk resistent
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa2 pathotype 2 van Globodera pallida : 7: redelijk resistent
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa3 pathotype 3 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie schurft: 5: tamelijk vatbaar
Resistentie stootblauw: 8: goede resistentie, 7: redelijk resistent
Beoordelingen