Première (Code: Première)

Gemiddeld cijfer:

Enkel afhaling en betaling op ons adres is mogelijk.

Prijzen voor pootgoed zijn dagprijzen en afhankelijk van maat en categorie.
Pootgoed wordt niet verzonden.

 

Morphologische kenmerken

Plant

 • middelmatig, tussentype loof structuur
 • stengels met lichte anthocyaan verkleuring
 • midden groot, midden groen blad, half open bladsilhouet
 • matig tot weinig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad

Knollen

 • rondovaal
 • gele, gladde schil
 • lichtgeel vlees
 • tamelijk vlakogig

Lichtkiem

 • groot, conisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis
 • kiemtop groot met lichte anthocyaan verkleuring
 • matig tot weinig wortelpuntjes
Eigenschap
Kleur: Geel
Aardappelen
Stamboom: Civa x Provita
Vroegrijpheid: 9: zeer vroeg, 8: vroeg
Kiemrust: 4: kort tot middenlang
Loofontwikkeling: 8: goed, 7: vrij goed
Schilkleur: g: geel
Vleeskleur: 6: lichtgeel
Knolvorm: ro: rondovaal
Vlakheid van ogen: 7: tamelijk vlakogig
Grootte van de knollen: 7: groot
Opbrengst (rijp geoogst): 7: goed
Drogestofgehalte: 7: goed, 6: matig
Kooktype: B: redelijk vastkokend, C: melig
Geschikt voor: v: verse consumptie, f: frites, c: chips
Resistentie bladrolvirus: 7: redelijk resistent, 6: matig resistent
Resistentie virus A: r: resistent
Resistentie virus X: 8: goede resistentie
Resistentie virus Yn: 6: matig resistent
Resistentie phytophthora (blad): 4: vatbaar
Resistentie phytophthora (knol): 6: matig resistent
Wratziekte (fysio 1): o: resistent
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro1 pathotype 1 van Globodera rostochiensis : 9: zeer goede resistentie
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro2,3 pathotype 2,3 van Globodera rostochiensis : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa2 pathotype 2 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa3 pathotype 3 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie schurft: 5: tamelijk vatbaar
Resistentie stootblauw: 6: matig resistent
Beoordelingen