Frieslander (Code: Frieslander)

Gemiddeld cijfer:

Enkel afhaling en betaling op ons adres is mogelijk.

Prijzen voor pootgoed zijn dagprijzen en afhankelijk van maat en categorie.
Pootgoed wordt niet verzonden.

 

Morphologische kenmerken

Plant

 • middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur
 • stengels met lichte anthocyaan verkleuring
 • groot, midden tot donker groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet
 • zeer weinig of niet bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad

Knollen

 • ovaal
 • gele, gladde tot matig gladde schil
 • tamelijk geel vlees
 • tamelijk vlakogig

Lichtkiem

 • midden groot tot groot, dik cylindrisch, matige anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis
 • kiemtop midden groot tot groot met lichte anthocyaan verkleuring
 • matig tot weinig wortelpuntjes
Eigenschap
Kleur: Geel
Aardappelen
Stamboom: Gloria x 74 A3
Vroegrijpheid: 9: zeer vroeg
Kiemrust: 7: lang
Loofontwikkeling: 7: vrij goed
Schilkleur: g: geel
Vleeskleur: 7: tamelijk geel
Knolvorm: o: ovaal
Vlakheid van ogen: 7: tamelijk vlakogig
Grootte van de knollen: 7: groot
Opbrengst (rijp geoogst): 6: matig
Drogestofgehalte: 5: laag
Kooktype: A: vastkokend, B: redelijk vastkokend
Geschikt voor: v: verse consumptie, f: frites
Resistentie bladrolvirus: 8: goede resistentie
Resistentie virus A: 7: redelijk resistent
Resistentie virus X: 7: redelijk resistent
Resistentie virus Yn: 7: redelijk resistent
Resistentie phytophthora (blad): 4: vatbaar
Resistentie phytophthora (knol): 6: matig resistent
Wratziekte (fysio 1): o: resistent
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro1 pathotype 1 van Globodera rostochiensis : 9: zeer goede resistentie
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro2,3 pathotype 2,3 van Globodera rostochiensis : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa2 pathotype 2 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa3 pathotype 3 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie schurft: 7: redelijk resistent
Resistentie stootblauw: 8: goede resistentie
Beoordelingen