Bintje (Code: Bintje)

Gemiddeld cijfer:

Enkel afhaling en betaling op ons adres is mogelijk.

Prijzen voor pootgoed zijn dagprijzen en afhankelijk van maat en categorie.
Pootgoed wordt niet verzonden.

 

Morphologische kenmerken

Plant

 • middelmatig tot hoog, tussentype loof structuur
 • stengels met matige anthocyaan verkleuring
 • midden groot tot groot, midden tot donker groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet
 • matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad

Knollen

 • langovaal
 • gele, gladde schil
 • lichtgeel vlees
 • tamelijk vlakogig

Lichtkiem

 • groot, conisch, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis
 • kiemtop midden groot met sterke tot matige anthocyaan verkleuring
 • veel tot matig wortelpuntjes
Eigenschap
Kleur: Geel
Aardappelen
Stamboom: Munstersen x Fransen
Vroegrijpheid: 7: middenvroeg, 6: middenvroeg tot middenlaat
Kiemrust: 6: middenlang tot lang
Loofontwikkeling: 8: goed
Schilkleur: g: geel
Vleeskleur: 6: lichtgeel
Knolvorm: lo: langovaal
Vlakheid van ogen: 7: tamelijk vlakogig
Grootte van de knollen: 7: groot
Opbrengst (rijp geoogst): 8: hoog, 7: goed
Drogestofgehalte: 7: goed
Kooktype: B: redelijk vastkokend, C: melig
Geschikt voor: v: verse consumptie, f: frites, c: chips
Resistentie bladrolvirus: 6: matig resistent
Resistentie virus A: r: resistent
Resistentie virus X: 6: matig resistent
Resistentie virus Yn: 6: matig resistent, 5: tamelijk vatbaar
Resistentie phytophthora (blad): 3: zeer vatbaar
Resistentie phytophthora (knol): 5: tamelijk vatbaar, 4: vatbaar
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro1 pathotype 1 van Globodera rostochiensis : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro2,3 pathotype 2,3 van Globodera rostochiensis : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa2 pathotype 2 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa3 pathotype 3 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie schurft: 5: tamelijk vatbaar
Resistentie stootblauw: 7: redelijk resistent
Beoordelingen