Berber (Code: Berber)

Gemiddeld cijfer:

Enkel afhaling en betaling op ons adres is mogelijk.

Prijzen voor pootgoed zijn dagprijzen en afhankelijk van maat en categorie.
Pootgoed wordt niet verzonden.

 

Morphologische kenmerken

Plant

 • hoog, tussentype loof structuur
 • stengels met matige tot lichte anthocyaan verkleuring
 • midden groot tot groot, donker groen blad, half open tot gesloten bladsilhouet
 • rijk tot matig bloeiend, matige anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad

Knollen

 • ovaal
 • gele, gladde tot matig gladde schil
 • tamelijk geel vlees
 • tamelijk vlakogig

Lichtkiem

 • groot, dik cylindrisch, matige tot lichte anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis
 • kiemtop midden groot met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring
 • veel tot matig wortelpuntjes
Eigenschap
Kleur: Geel
Aardappelen
Stamboom: Alcmaria x Ropta P 365
Vroegrijpheid: 8: vroeg
Kiemrust: 5: middenlang, 4: kort tot middenlang
Loofontwikkeling: 8: goed
Schilkleur: g: geel
Vleeskleur: 7: tamelijk geel
Knolvorm: o: ovaal
Vlakheid van ogen: 7: tamelijk vlakogig
Grootte van de knollen: 8: groot
Opbrengst (rijp geoogst): 7: goed, 6: matig
Drogestofgehalte: 6: matig, 5: laag
Kooktype: B: redelijk vastkokend
Geschikt voor: v: verse consumptie
Resistentie bladrolvirus: 6: matig resistent
Resistentie virus A: 6: matig resistent
Resistentie virus X: 8: goede resistentie, 7: redelijk resistent
Resistentie virus Yn: 5: tamelijk vatbaar
Resistentie phytophthora (blad): 4: vatbaar
Resistentie phytophthora (knol): 7: redelijk resistent, 6: matig resistent
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro1 pathotype 1 van Globodera rostochiensis : 9: zeer goede resistentie
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro2,3 pathotype 2,3 van Globodera rostochiensis : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa2 pathotype 2 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa3 pathotype 3 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie schurft: 5: tamelijk vatbaar
Resistentie stootblauw: 7: redelijk resistent
Beoordelingen
De Kimpe Luc, 07.01.2018
ik gebruik aardappel ook als vroege oogst