Victoria (Code: Victoria)

Gemiddeld cijfer:

Enkel afhaling en betaling op ons adres is mogelijk.

Prijzen voor pootgoed zijn dagprijzen en afhankelijk van maat en categorie.
Pootgoed wordt niet verzonden.

 

Morphologische kenmerken

Plant

 • middelmatig tot hoog, stengeltype loof structuur
 • stengels met lichte anthocyaan verkleuring
 • groot tot zeer groot, midden tot donker groen blad, half open bladsilhouet
 • rijk tot matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad

Knollen

 • langovaal
 • gele, ruwe schil
 • tamelijk geel vlees
 • vlakogig

Lichtkiem

 • midden groot, ei-vormig, sterke tot matige anthocyaan verkleuring en sterk tot matig behaard aan basis
 • kiemtop klein tot midden groot met lichte anthocyaan verkleuring
 • matig tot weinig wortelpuntjes
Eigenschap
Kleur: Geel
Aardappelen
Stamboom: AM 66-42 x Ve 8044
Vroegrijpheid: 7: middenvroeg, 6: middenvroeg tot middenlaat
Kiemrust: 7: lang
Loofontwikkeling: 9: zeer goed
Schilkleur: g: geel
Vleeskleur: 7: tamelijk geel
Knolvorm: o: ovaal, lo: langovaal
Vlakheid van ogen: 8: vlakogig
Grootte van de knollen: 8: groot, 7: groot
Opbrengst (rijp geoogst): 7: goed, 6: matig
Drogestofgehalte: 7: goed
Kooktype: B: redelijk vastkokend
Geschikt voor: v: verse consumptie, f: frites
Resistentie bladrolvirus: 7: redelijk resistent, 6: matig resistent
Resistentie virus X: 6: matig resistent
Resistentie virus Yn: 8: goede resistentie, 7: redelijk resistent
Resistentie phytophthora (blad): 6: matig resistent
Resistentie phytophthora (knol): 7: redelijk resistent
Wratziekte (fysio 1): o: resistent
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro1 pathotype 1 van Globodera rostochiensis : 8: goede resistentie
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro2,3 pathotype 2,3 van Globodera rostochiensis : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa2 pathotype 2 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa3 pathotype 3 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie schurft: 6: matig resistent, 5: tamelijk vatbaar
Resistentie stootblauw: 8: goede resistentie, 7: redelijk resistent
Beoordelingen