Agria (Code: Agria)

Gemiddeld cijfer:

Enkel afhaling en betaling op ons adres is mogelijk.

Prijzen voor pootgoed zijn dagprijzen en afhankelijk van maat en categorie.
Pootgoed wordt niet verzonden.

 

Morphologische kenmerken

Plant

 • hoog, tussentype loof structuur
 • stengels met matige anthocyaan verkleuring
 • groot, midden groen blad, open tot matig open bladsilhouet
 • rijk bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad

Knollen

 • langovaal
 • gele, gladde tot matig gladde schil
 • geel vlees
 • vlakogig

Lichtkiem

 • groot, dik cylindrisch, zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring en zeer sterk tot sterk behaard aan basis
 • kiemtop midden groot met zeer sterke tot sterke anthocyaan verkleuring
 • matig tot weinig wortelpuntjes
Eigenschap
Kleur: Geel
Aardappelen
Stamboom: Quarta x Semlo
Vroegrijpheid: 6: middenvroeg tot middenlaat, 5: middenlaat
Kiemrust: 8: lang tot zeer lang, 7: lang
Loofontwikkeling: 8: goed
Schilkleur: g: geel
Vleeskleur: 8: geel
Knolvorm: lo: langovaal
Vlakheid van ogen: 8: vlakogig
Grootte van de knollen: 8: groot
Opbrengst (rijp geoogst): 9: zeer hoog
Drogestofgehalte: 7: goed
Kooktype: B: redelijk vastkokend
Geschikt voor: f: frites
Resistentie bladrolvirus: 6: matig resistent
Resistentie virus A: 9: zeer goede resistentie
Resistentie virus X: r: resistent
Resistentie virus Yn: 8: goede resistentie
Resistentie phytophthora (blad): 6: matig resistent, 5: tamelijk vatbaar
Resistentie phytophthora (knol): 8: goede resistentie, 7: redelijk resistent
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro1 pathotype 1 van Globodera rostochiensis : 9: zeer goede resistentie
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro2,3 pathotype 2,3 van Globodera rostochiensis : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa2 pathotype 2 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa3 pathotype 3 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie schurft: 4: vatbaar
Resistentie stootblauw: 8: goede resistentie
Beoordelingen