Accent (Code: Accent)

Gemiddeld cijfer:

Enkel afhaling en betaling op ons adres is mogelijk.

Prijzen voor pootgoed zijn dagprijzen en afhankelijk van maat en categorie.
Pootgoed wordt niet verzonden.

 

Morphologische kenmerken

Plant

 • laag tot middelmatig, tussentype loof structuur
 • stengels met lichte anthocyaan verkleuring
 • midden groot tot groot, licht tot midden groen blad, gesloten bladsilhouet
 • zeer weinig of niet bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad

Knollen

 • rondovaal
 • gele, matig ruwe tot ruwe schil
 • lichtgeel vlees
 • tamelijk vlakogig

Lichtkiem

 • groot, dik cylindrisch, lichte anthocyaan verkleuring en zwak behaard aan basis
 • kiemtop klein tot midden groot met geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring
 • matig tot weinig wortelpuntjes
Eigenschap
Kleur: Geel
Aardappelen
Stamboom: Alcmaria x AM 66-42
Vroegrijpheid: 8: vroeg
Kiemrust: 7: lang, 6: middenlang tot lang
Loofontwikkeling: 7: vrij goed
Schilkleur: g: geel
Vleeskleur: 6: lichtgeel
Knolvorm: ro: rondovaal
Vlakheid van ogen: 7: tamelijk vlakogig
Grootte van de knollen: 8: groot, 7: groot
Opbrengst (rijp geoogst): 8: hoog
Drogestofgehalte: 4: zeer laag
Kooktype: A: vastkokend
Geschikt voor: v: verse consumptie
Resistentie bladrolvirus: 6: matig resistent
Resistentie virus A: 8: goede resistentie, 7: redelijk resistent
Resistentie virus X: 8: goede resistentie
Resistentie virus Yn: 9: zeer goede resistentie, 8: goede resistentie
Resistentie phytophthora (blad): 3: zeer vatbaar
Resistentie phytophthora (knol): 8: goede resistentie
Wratziekte (fysio 1): o: resistent
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro1 pathotype 1 van Globodera rostochiensis : 9: zeer goede resistentie
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro2,3 pathotype 2,3 van Globodera rostochiensis : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa2 pathotype 2 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa3 pathotype 3 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie schurft: 7: redelijk resistent, 6: matig resistent
Resistentie stootblauw: 8: goede resistentie
Beoordelingen