Triplo (Code: Triplo)

Gemiddeld cijfer:

Enkel afhaling en betaling op ons adres is mogelijk.

Prijzen voor pootgoed zijn dagprijzen en afhankelijk van maat en categorie.
Pootgoed wordt niet verzonden.

 

Morphologische kenmerken

Plant

 • middelmatig tot hoog, intermediaire loofstructuur
 • stengels half opgericht tot spreiding en matige tot lichte anthocyaan verkleuring
 • middelgrote tot grote, middelgrote groene bladeren en gesloten bladsilhouet
 • rijk tot matig bloeiend, geen of zeer lichte anthocyaan verkleuring binnenzijde bloemblad

Knollen

 • ovaal
 • gele huid
 • lichtgeel vlees
 • tamelijk ondiepe ogen

Lichtkiem

 • groot, conisch, sterke intentie van anthocyane verkleuring en matig behaard aan basis
 • kiemtop klein met lichte anthocyane verkleuring
 • medium worteltoppen
Eigenschap
Kleur: Geel
Aardappelen
Stamboom: Agria x Fresco
Vroegrijpheid: 8: vroeg, 7: middenvroeg
Kiemrust: 4: kort tot middenlang
Loofontwikkeling: 8: goed
Schilkleur: g: geel
Vleeskleur: 6: lichtgeel
Knolvorm: o: ovaal
Vlakheid van ogen: 8: vlakogig
Opbrengst (rijp geoogst): 8: hoog
Drogestofgehalte: 7: goed, 6: matig
Kooktype: B: redelijk vastkokend
Geschikt voor: v: verse consumptie, c: chips
Resistentie virus X: 9: zeer goede resistentie, 8: goede resistentie
Resistentie virus Yn: 8: goede resistentie, 7: redelijk resistent
Resistentie phytophthora (blad): 6: matig resistent, 5: tamelijk vatbaar
Resistentie phytophthora (knol): 8: goede resistentie, 7: redelijk resistent
Wratziekte (fysio 1): o: resistent
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro1 pathotype 1 van Globodera rostochiensis : 9: zeer goede resistentie
Resistentie aardappelcysteaaltje Ro2,3 pathotype 2,3 van Globodera rostochiensis : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa2 pathotype 2 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie aardappelcysteaaltje Pa3 pathotype 3 van Globodera pallida : -: resistentie niet bewezen
Resistentie schurft: 6: matig resistent, 5: tamelijk vatbaar
Resistentie stootblauw: 7: redelijk resistent
Beoordelingen